Vår prislista

Grand Prix:
390kr/person

Bokning krävs i förväg. Genomgång och därefter 2 st kval samt final med flaggstart. Minimum 8 personer. Tidsåtgång ca 1 timme vid 10 deltagare, ca 2 timmar vid 20 deltagare. Prisutdelning med pokalset kostar 200 kronor. Minimilängd 150 cm. 


Bokning krävs i förväg. Långlopp med 5-8 lag. Rekommendation är att ha 3-4 personer i varje lag. Genomgång och kort träning, därefter race. Det lag som kör flest varv på 60 min vinner. Tidsåtgång ca 1,5 timmar. Prisutdelning med pokalset kostar 200 kronor. Minimilängd 150 cm. 

Le Mans:
1300kr/lag


Drop-in:
120kr/8min

Tillgängligt vecka 25-33. Ingen tidsbokning. Genomgång. Du betalar för så många perioder du vill och kör i din egen takt. Vi har 10 kartar för vuxna och 3 kartar för barn. Minimilängd 150 cm för vuxenkartarna, cirka 120 cm för barnkartarna. 


Drop-in Race:
260kr/person

Tillgängligt vecka 25-33. Bokning i förväg rekommenderas, men kan i mån av tid även köras på drop-in. Genomgång och därefter ett kval samt final med flaggstart. Minimum 5 personer. Tidsåtgång ca 30 min vid 5-9 deltagare, ca 1 timme vid 10 eller fler deltagare. Minimilängd 150 cm.


Tandemkart för barn och rörelsehindrade:
120kr/8min

Finns tillgänglig under drop-in tider eller enligt överenskommelse. Ingen tidsbokning. Vi tillhandahåller utbildad och erfaren personal som kör er runt banan i den takt passageraren själv bestämmer. Detta för att ge er som åker med bästa möjliga upplevelse av gokart. Ingen minimilängd eller åldersgräns. 


Tandemkart för vuxna:
150kr/8min

Finns tillgänglig under drop-in tider eller enligt överenskommelse. Ingen tidsbokning. En gokart för två vuxna personer, där den ena personen styr och gasar, och den andra personen åker med. Betala för så många perioder du vill och kör i din egen takt. Ingen minimilängd.